عدالت اجتماعی در قرآن
36 بازدید
محل نشر: رهیافت خط اول ، ش 16، 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی